среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plotki PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu do urzędu oprócz kilku przypadków.

Stawianie sztachety PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Plotki z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu a także zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachety z plastyku na plot i furtkę ze sztachet zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku gdy projektowane plotki z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий